Göran Calås

Magi är fantasi
Fantasi är frihet
Frihet är lycka
Lycka odlar kärlek
Kärlek är Magiskt

― Inge Naning

“You have no responsibility to live up to what other people think you ought to accomplish. I have no responsibility to be like they expect me to be. It’s their mistake, not my failing.”

― Richard P. Feynman, Surely You’re Joking, Mr. Feynman!: Adventures of a Curious Character

Fantasi är en människas förmåga att i hjärnan föreställa sig något som inte existerar.

Magi är en förmågan att låta en människas hjärna upptäcka att det som tidigare förmodades att vara omöjlig och som inte kunde existera, ändå kan vara möjligt.

― Göran Calås, Magiker och filosof

– Hur vet du det?
Som fyraåring kunder det reta gallfebern på omgivningen att få följdfrågan frågan:
– Hur vet du det?
Frågan var seriöst menad redan då. Mysteriet kring hur vi faktist kan veta hur vi fått veta saker och ting, samband och slutsatser, är inte minst idag avgörande för vår framtida existens.
– Hur vet du det?
Frågan skiljer även ut fantasier och villfaror från den förmodade verklighet vi lever i. I själva verker lever vi alla i en illusion av en verklighet. Vi bildar oss en uppfattning av verkligheten som vi tror att den är beskaffad genom olika sinnesintryck, genom att prova oss fram och ta in andras förmodade erfarenheter och klokskap. Våra sinnesintryck från elektromagnetiska vågor som tas in genom ögonen, korreleras i ögat och synnerven, in i hjärnans syncentra. I hjärnan skapar synintrycken igenkänning, medvetet eller omedvetet. Synapser förmedlar nervsignaler och dendriter övergångar som tillsammans med hjärnans alla mekanismer skapar en upplevelse av vad vi trodde var verkligheten just då. Det samma sker med alla andra sinnen så som hörsel, känsel och så vidare, där hjärnan försöker välja de intryck som för tillfället bör ha högst prioritet.

Utifrån den verklighetsbild vi skapar, baserat på fördröjda intryck och nyare och äldre associationer, skapar vi oss en ny förmodad verklighetsbild av ett skende. Det är utifrån den verklighetsbilden som vi gissar oss fram till hur situationen bör vara just nu om en stund.

– Hur vet du det?
Jag kan inte veta men beskrivningen är något av hur jag förmodar att vi fungerar som människor, djur och kanske även framtida syntetiska intelligenser. Men det är här som Magi och Illusioner kommer med in i bilden.

Med hjälp av magi kan vi på ett positivt och spännande sätt utmana vår kreativitet, analytiska förmåga och träna oss i att omgivningen kan upplevas annorlunda från hur den verkligen är beskaffad.

Riktigt bra magi, inte bara utmanar tanken och fantasin, utan lyckas även överumpla sinnen och förmågan till fantasi genom att snabbt förkasta nya teorier på ett överaskande sätt.

Välkommen in i fantasins värld! vare sig du är gammal eller ung.